Ter-Syahreino

Ngene iki kahanane saben jam rolas ning kene. Kebak wong ngomongake pasangan anyar sing paling hot jaman ‘now’ #SyahReino.

Saiki bar rabi, ana maneh videone sing lagi viral. Isine mung Reino sing jare Gamalama ngguanthenge ora karu-karuan kuwi lagi ning apartemene sing gedhene ora baen-baen. Lapangan bal wae kalah.

Ning video kuwi, Reino sing model rambute jarene persis Kutaro Minami kethok lagi mamerake isi omahe sing apik, tumata, kebak karo barang-barang larang lan langka.

Asilatan sing paling apdet perkara berita perkembangan anyar Syahreino muni karo Gamalama,”Heh mbak, wis ngerti durung? Ana video anyare Reino lho. Omahe jian geudhi lan jembar banget!!! Pirang-pirang hektar. Kerathon!”

Gamalama gathel barang, ngomentari ngene:”Yo pantes, netijen kuwi ngomong, pantes gelem dilamar karo Reino. Lha wong sugihe kaya ngono…!”

Wong-wong sak ruangan langsung ngrubuti.

Ora lanang, ora wadon, tetep pengen ngerti.

Author: akhlis

Writer & yogi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: